Methodologie: Mogelijke vragen die bij een interview met een wetenschapper gesteld kunnen worden.

· Wat is volgens u wetenschap?

· Is het makkelijk voor u om te kunnen werken aan een onderwerp dat u leuk vind, of bent u gedwongen iets uit te kiezen dat misschien niet zo leuk is om te bestuderen?

· Wat voor onderzoek doet u?

· Wat is de handelingswijze die u hanteert bij het onderzoek?

· Werkt u via inductie (gegevens>analyse>theorie) of via deductie (theorie>gegevens>analyse)?

· Wat onderscheid volgens u wetenschap van andere manieren om kennis te verwerven?

· Gaat u er bij het testen van een hypothese van uit dat de theorie fundamenteel waar of fundamenteel onjuist is?

· Deelt u al uw gegevens met collega's om zodoende fouten op te sporen?

· Is het in uw onderzoek moeilijk om objectief te zijn?

· Bent u gelovig, heeft u een afkeur voor dierproeven… Speelt dit een rol in het uitvoeren van uw onderzoek?

· Gebruikt u modellen in uw onderzoek en vind u dat deze overeenkomen met de werkelijkheid?

· Hoe komt u aan uw gegevens?

· Vind u het makkelijk om uw resultaten te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften?

· Hoe komt u aan het geld om het onderzoek te financieren?

· Wat is uw houding tegenover pseudo-wetenschappen?

· Waar denkt u dat uw onderzoeksresultaten voor gebruikt zullen worden?

· Als u zou kunnen kiezen tussen een onderzoek uitvoeren in Nederland of een ander land, welk zou u dan uitkiezen?