Regressie

Onderzoekt de samenhang tussen twee variabelen die tenminste op interval niveau zijn gemeten (de afhankelijke variabele plaats je op de y-as en de onafhankelijke variabele plaats je op de x-as)

  Value  
Intercept waarde van y bij x=0 a(gemiddeld)=y(gemiddeld)-b(gemiddeld)*x(gemiddeld)
Slope richtingscoŽfficiŽnt b(gemiddeld)=(som (x-x(gemiddeld))*(y - y(gemiddeld))/(som(x - x(gemiddeld))^2)

residu standaarddeviatie: som (y - verwachte y)^2

  SD
Intercept SD(residu)*de wortel van :(som x^2)/(aantal waarnemingen*(som x^2) - (som x)^2)
Slope SD(residu)*de wortel van :aantal waarnemingen/(aantal waarnemingen*(som x^2) - (som x)^2)

  t-ratio p-waarde
Intercept Value(intercept)/SD (intercept)

laat door de

computer maken

Slope Value(slope)/SD (slope)

laat door de

computer maken

 

Source DF SS MS F p-waarde
Regression 1 som (verwachte y^2) ssr/dfs ssr/(sse/(n-2)) door computer
Error n-2 som(y - verwachte y)^2 sse/(n-2)
Total n-1 ssr+sse

 

R-sq (correlatiecoŽfficiŽnt^2): 1-(som(y - verwachte y)^2)/((y - verwachte y)^2 + (verwachte y)^2) of 1-(sse/sst)

R-sq(adj)(correlatiecoŽfficiŽnt^2 gecorrigeerd voor kleine steekproef): 1-(som(y - verwachte y)^2/(n-2))/((y - verwachte y)^2 + (verwachte y)^2(n-1)) of 1-((sse/dfe)/(sst/dft))