Gepaarde t-toets

Om het verschil te bepalen tussen twee dezelfde metingen binnen een groep

gemiddeld verschil: gemiddelde van alle verschillen tussen de twee metingen

standaardfout: standaarddeviatie van alle verschillen/ de wortel van het aantal gevallen

aantal: aantal gevallen waarop de twee metingen zijn voltrokken

t-statistic: gemiddeld verschil/ standaardfout

df (vrijheidsgraden):  aantal - 1

p-waarde: berekenen met de computer