Anova

Bij het vergelijken van meerdere steekproeven, die uit verschillende groepen zijn getrokken.

DF SS MS
Between aantal groepen -1 SST-SSW SSB/DFB

Within

DFT-DFB som (waarde - gemiddelde groep)^2 SSW/DFW
Total aantal waarnemingen -1 som (waarde - gemiddelde totaal)^2

F P
Between MSB/MSW met de machine berekenen

Level N Mean
groep 1 aantal waarnemingen groep1 gemiddelde groep 1
groep2 aantal waarnemingen groep 2 gemiddelde groep 2
groep3 aantal waarnemingen groep 3 gemiddelde groep 3
groep n aantal waarnemingen groep n gemiddelde groep n

 

standaarddeviatie: de wortel van: (1/aantal waarden-1)*som (waarneming - gemiddelde)^2

pooled standaarddeviatie: de wortel van: SSW/(totaal aantal waarnemingen - aantal groepen)