Taak 3 Dooie zaden


Probleemstelling:

1) Hoe werkt het terminatorgen?

2) Waarom zijn de belangenorganisaties niet gelukkig?


Leerdoelen:

1) Hoe werkt genetische manipulatie?

2) Hoe werkt het terminatorgen precies?

3) Wat zijn de argumenten van de verschillende belangen organisaties?


1) Inbouwen van gen uit een ander organisme. Knippen uit ander organisme bijvoorbeeld met enzymen. Dan terug plaatsen: injectienaald, schieten, etc.

2) Zie het plaatje van het terminatorgen

3) Belangen:


Boeren:

- monopoly positie

- veel te duur

- genetische diversiteit neemt af gevoelig voor plagen


Natuurorganisaties:

- verspreiding van gen niet in de hand


Ontwikkeling:

- arme boeren kunnen het zich niet veroorloven.


Responsiecollege:


Voorbeelden van killergen:

- DNA afbrekende enzymen

- RNA afbrekende enzymen

- Eiwit spitsende enzymen

- Toxines (bijvoorbeeld bindend aan membraan

- Ingrijpen in metabole routes


RIP gen zorgt ervoor dat RNA niet meer kan worden afgelezen


Verspreiding terminator gen?

- niet volledige behandeling met tetracycline locked gen verspreid !

- gensilencing gen gaat niet werken !!!


Is het RIP gen gevaarlijk voor de mens en voor andere organismen (vogels / micro organismen in de grond)

Mogelijk alergien ?


Wat is netto minder schadelijk voor het milieu bestrijdingsmiddelen of genetisch gemanipuleerde bestrijdingsmiddelen?


Onkruid: Glyfosfaat resistentie ingebouwd de rest dood gesproeit

Insecten: Bacillus toxine perforeert de darm van insecten.


Pitloos = Parthenocarpy


2n x 4n = 3n


of hormoonmetabolise verstoren (auxine gibbereline)


Plaatje van werking killergen.


Uitzoeken hoe gen zaad dood.


Om er voor te zorgen dat de zaad-veredelingsbedrijven zelf wel zaden kunnen kweken wordt er een stukje blokkade-DNA tussen de promotor en het R.I.P gen gezet. Ook wordt er nog een gen ingebouwd die het stukje blokkade-DNA zeer precies kan "wegknippen" en ook dit gen wordt onderdrukt ditmaal met een repressor eiwit. Nu kunnen de zaad-veredelingsbedrijven het repressor eiwit verwijderen door een stof toe te voegen: tetracycline. Dit doen ze dus voordat ze de zaden verkopen!


Pas als zaad gevormd is wordt LEA promotor actief en wordt het gen dus afgelezen.