- Dierfysiologie Dr. M. Gahr

-

- Vragen:

- Ultimate: Why? (Evolutionary Biologist)

- Proximate How? (Behavioural Physiologists)

- Behavioural Neurobiology

- Neuroethology

-

- Fixed Action Patterns: eigenschappen ervan zie boek: TENTAMENVRAAG

-

Learning - Innate
- - Fixed action pattern
- - Reflexes
- -

-

- Nonassociated learning

- Habituation

- dishabituation

- senstization


Associated learning:

- classical conditioning (pavlov hond)

- operant conditioning (trial and error)


development of a learned behaviour

Why does vocal learning occur in certain species and not in related species. (songbirds chicken ,gulls,ducks)

Why do in certain species only males learn (vocalization)?

Mogelijkheden:

- They are missing the motor system to produce sounds

- Their CNS is structuredd differently


Plaatje van hersenen met vocal centra etc.

Bij de mannetjes zijn de 3 gebieden voor zang groot en worden ze gebruikt en bij de vrouwtjes zijn ze erg klein en worden ze dus bijna niet gebruikt. Als je bij vrouwtjes testosteron toevoegd dan krijgen ze wel een groot gebied voor zang.


What happens in ontogeny different in male and female songbirds to allow learning?

- gonadal hormones such as testosteron and estrogens

- very young males and females are similar

- females don't produce enough hormons in early life to develop the vocal centra.

- Songbirds are genetically different from non-learnersLearning:

Behaviour: Singing {birds}

- requires the development of a neural network, that allows learning

- different learning paradigms require different neural networks

o spatial learning (navigation): hippocampus

o language learning: Brocca's area, Wernicke's area

o fear conditioning: Amygdala


- what could explain individual variabilityClassical conditioning:

Dogs:


Gill-Withdraw-Reflex:

Staart aanraken is een ongeconditioneerde stimulus


Door conditioneren wordt de gevoeligheid van een cel veranderd.


Sommige vormen van leren liggen voor altijd vast: bv inprentingInheritance versus learning:

- artificial selection (slimme en domme ratten kiezen)

- twin studies (gecloonde dieren)

- crossing between species (mannetje van ene soort vrouwtje van andere soort)

- chimeras: eicel van ene soort bij zaadcel van andere soort stoppen. Mosaik animals

o brain chimeras: deel van embryo hersenen inplanteren in gast embryo

if behaviour is donor like

1) behavior in innate

2) the transplanted piece of brain is coding for the behaviour

- knock-out or knock animals:

o destroy a gene

o replace or add a gene

induable,area-specific

local modification of protein production behavioral effect.


Learned behaviours have a genetic background, for exemple genes that define the neural substrate in which you can learn.


Genetic imprinting:

- difference between paternal + maternal genes


Genetic difference of Y and X chromosome

Sry testis: testosterone man secundairy sex characteristics

Milleman inhibitung substance suppresses female development


Sry = mastergene to make testes.


Alle organen verschillen tussen mannen en vrouwen.


One of the main differences between males and females organisms is thebrain!

- structural difference in brain areas relevant for sexlual behaviour

- structural difference in corical areas.

- Het verschil ontstaat onder invloed van hormonen (testosteron + oestrogeen)


Development of brain sex differences:

- depends widely on hormones functional differences

- brain first developes the same in male and females and later (met hormonen) becomes sexually dimorphic (timing is species specific + specific for different subparts of the brain.