Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 9
Slechts één van de volgende uitspraken over het Hardy-Weinberg-evenwicht is waar. Welke?
ANTWOORD:
Het Hardy-Weinberg evenwicht veronderstelt lukrake paringen ("random mating") tussen alle leden van de populatie.
Het Hardy-Weinberg evenwicht gaat alleen op als er twee allelen per locus zijn.
De regel van Hardy-Weinberg verklaart de voortschrijdende vermenging van kenmerken ("blending inheritance") bij opeenvolgende generaties.
De regel van Hardy-Weinberg definieert een wiskundige relatie tussen genotypefrequenties en fenotypefrequenties in een populatie.
HINT:
Goed. Dit is één van de vijf belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil de regel van Hardy-Weinberg opgaan.

Log uit