Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 8
Welk van de volgende voorwaarden is geen noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van een Hardy-Weinberg-evenwicht voor een bepaald locus?
ANTWOORD:
De populatie is groot.
Er is geen immigratie of emigratie.
Er is geen selectie.
Er zijn evenveel vrouwen als mannen in de populatie.
HINT:
Fout. Dit is wel degelijk een noodzakelijke voorwaarde. Het wordt niet met zoveel woorden in het boek gesteld, maar het volgt uit aanname 1 in Fig. 21-2. Het goede antwoord is d.

Log uit