Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 7
Panmixis is:
ANTWOORD:
Een situatie van promiscu´teit en losbandig sexueel gedrag.
Een situatie van compleet koppelingsevenwicht tussen twee loci door een hoge recombinatiefrequentie.
Een toestand waarin alle loci van een genotype heterozygoot zijn.
Een situatie waarin alle leden van een populatie een gelijke kans hebben te kruisen met elk ander lid.
HINT:
Goed. Panmixis is een situatie waarin alle paringen lukraak tot stand komen ("random mating"), dat wil zeggen dat alle individuen meedoen aan de voortplanting en er geen paringsvoorkeuren zijn.

Log uit