Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 6
Slechts ÚÚn van de volgende uitspraken over een populatie van diplo´de individuen is waar. Welke?
ANTWOORD:
In een populatie van diplo´de individuen zijn er niet meer dan twee alternatieve allelen voor elk locus.
In een diplo´d organisme zijn de twee allelen van een locus voor elk individu in de populatie hetzelfde.
In een diplo´d organisme heeft elk genotype in een populatie twee loci voor hetzelfde kenmerk.
In een diplo´d organisme kunnen er in een populatie meer dan twee allelen zijn voor een locus, maar slechts twee daarvan zijn aanwezig in een indvidu.
HINT:
Fout. Als in een individu de twee allelen van een locus hetzelfde zijn is dat individu homozygoot voor dat locus. Diplo´de organismen kunnen ook heterozygoot zijn. Het goede antwoord is d.

Log uit