Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 5
Populatiegenetici definiŽren een populatie als:
ANTWOORD:
een groep individuen van dezelfde soort die in een gemeenschappelijk habitat leven.
alle leden van een soort die in principe onderling kruisbaar zijn.
een groep individuen die een groot aantal genen gemeenschappelijk hebben.
een groep van sexueel kruisende individuen van dezelfde soort.
HINT:
Fout. Sommige leden van de soort kunnen ver uit elkaar leven en zullen nooit onderling kruisen; zulke indviduen behoren dientengevolge niet tot dezelfde populatie. Het goede antwoord is d.

Log uit