Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 3
Wat was het onderwerp waarover mutationisten en selectionisten van mening verschilden?
ANTWOORD:
Mutationisten beweerden dat de meeste veranderingen in genen nadelig waren en daarom niet bijdragen tot evolutie.
Mutationisten beweerden dat evolutie tot stand komt via grote veranderingen in het bouwplan van soorten die ontstaan door slechts enkele mutaties.
Mutationisten beweerden dat evolutie voortschrijdt via een proces van selectie op kleine kwantitatieve verschillen tussen individuen.
Mutationisten beweerden dat soorten veranderen doordat voordelige kenmerken die tijdens het leven verworven worden, doorgegeven worden aan de nakomelingen.
HINT:
Goed. Mutationisten geloofden niet dat selectie op kleine verschillen tussen individuen de basis kon vormen voor evolutie.

Log uit