Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 2
Wat is de beste omschrijving voor de term "saltatie"?
ANTWOORD:
Nieuwe soorten ontstaan door recombinatie.
Nieuwe soorten ontstaan door accumulatie van mutaties.
Nieuwe soorten ontstaan door geografische isolatie.
Nieuwe soorten ontstaan door mutaties met een groot fenotypisch effect.
HINT:
Goed. Volgens de saltationisten kan Darwiniaanse selectie op kleine, graduele verschillen geen nieuwe soorten doen ontstaan, maar moeten er mutaties optreden met grote fenotypische effecten.

Log uit