Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

18-1-2001

VRAAG 15
Beschouw een populatie waarin er aanvankelijk een grote afwijking is van koppelingsevenwicht tussen twee loci. Welke factor bepaalt de snelheid waarmee koppelingsevenwicht bereikt wordt?
ANTWOORD:
Koppelingsevenwicht wordt snel bereikt als de twee loci onderdeel zijn van hetzelfde coadaptieve gencomplex.
Koppelingsevenwicht wordt snel bereikt als de koppeling tussen de loci sterk is, bijvoorbeeld doordat ze dicht bij elkaar liggen op hetzelfde chromosoom.
Koppelingsevenwicht wordt snel bereikt als er een hoge recombinatiefrequentie tussen de twee loci is.
Koppelingsevenwicht wordt snel bereikt als de beginpopulatie homozygoot is voor beide loci.
HINT:
Selecteer een antwoord en klik verder

Log uit