Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

18-1-2001

VRAAG 12
Van het enzym esterase-6 (E6) bestaan bij Drosophila melanogaster twee allelen, namelijk E6-fast en E6-slow, die van elkaar gescheiden kunnen worden op een elektroforese-gel. In een bepaalde populatie blijkt dat de allelfrequentie van E6-fast 1/3 is. Wat is naar verwachting de frequentie van heterozygoten in deze populatie als daarvoor de regel van Hardy-Weinberg op gaat?
ANTWOORD:
1/3
2/3
4/9
1/9
HINT:
Selecteer een antwoord en klik verder

Log uit