Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

18-1-2001

VRAAG 11
De éénjarige plant Mirabilis jalappa heeft een rode en een wit bloeiende variëteit. De bloemkleur berust op één enkel gen met twee allelen, R en r; de heterozygoot Rr is roze. Op een eiland waar de soort niet van nature voorkomt worden 100 rood bloeiende en 100 wit bloeiende planten geplant. Na tien jaar is er een grote populatie van Mirabilis jalappa ontstaan. Wat is, uitgaande van lukrake kruisingen, de verwachte verhouding rood : roze : wit in deze populatie?
ANTWOORD:
1 : 1 : 1
1 : 0 : 1
1 : 1 : 0
1 : 2 : 1
HINT:
Selecteer een antwoord en klik verder

Log uit