Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 21

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 1
Kenmerken van homozygote zuivere lijnen kunnen door selectie niet meer veranderd worden.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Deze waarneming was feitelijk een van de eerste bewijzen dat genetische variatie nodig is voor selectie.

Log uit