Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 8
Een mooi voorbeeld van pre-adaptatie is het strottenhoofd (larynx); oorspronkelijk was dit een klep die diende om te verhinderen dat voedsel in de luchtpijp terecht kwam.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Fout. De larynx is wel een voorbeeld van pre-adaptatie, maar de oorspronkelijke functie (bij longvissen) was om te verhinderen dat er water in de longen kwam. De klep die bij de mens verhindert dat voedsel in de luchtpijp komt is het strotteklepje (epiglottis).

Log uit