Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 6
In de jager-verzamelaar-gemeenschappen van de primitieve mens was jagen voordelig omdat:
ANTWOORD:
het er voor zorgde er voor dat de mannen in goede conditie bleven.
het een efficiŽnte manier was om een grote hoeveelheid voedsel te verkrijgen.
vlees een rijke bron van vitamines was.
het de jagers een hoog aanzien gaf.
HINT:
Goed. Een grote prooi kan een hele familiegroep dagenlang van voedsel voorzien.

Log uit