Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 16
Morele gevoelens zoals dankbaarheid, berouw, medeleven en schuldgevoel, zijn volledig cultureel bepaalde waarden die geen enkele biologische grondslag hebben.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Men heeft aangetoond dat verschillen tussen mensen in complexe persoonlijkheidskenmerken, waaronder morele gevoelens, voor een deel veroorzaakt worden door genetische verschillen. Volgens antropologen is het moreel bewustzijn van de mens terug te voeren op evolutionaire processen tijdens de jager-verzamelaar-gemeenschappen van de eerste mensen. Dit neemt niet weg dat in de huidige maatschappij de invloed van opvoeding en cultuur op moraliteit erg groot is.

Log uit