Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 15
Aan welk van de volgende voorwaarden moet voldaan worden wil reciprook altru´stisch gedrag in een groep kunnen evolueren?
1. Frequent contact tussen de groepsleden met wederzijdse herkenning.
2. Nauwe genetische verwantschap tussen de leden van een groep.
ANTWOORD:
Beide voorwaarden zijn noodzakelijk.
Alleen voorwaarde 1 is noodzakelijk.
Alleen voorwaarde 2 is noodzakelijk.
Geen van beide voorwaarden is noodzakelijk.
HINT:
Fout. Voorwaarde 2 is niet nodig voor reciprook altru´sme. Een sterke genetische verwantschap in de groep kan wel altru´stisch gedrag oproepen om een andere reden, namelijk via verwantenselectie ("kin selection"). Het goede antwoord is b.

Log uit