Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 14
Vergeleken met de hersenen van mensapen is bij de mens vooral de prefrontale cortex sterk vergroot. Dit gebied is geassocieerd met:
ANTWOORD:
het herkennen van klanken en geluiden.
de innervatie van het strottenhoofd, de keel en de tong.
grammatica en woordenschat.
sociale vermogens.
HINT:
Fout. Sociale vermogen zijn niet in een bepaald hersengebied te lokaliseren. Het goede antwoord is c.

Log uit