Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 12
Zelfbewustzijn is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van taal.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Om gebeurtenissen en objecten met symbolische klanken aan te duiden is een begrip nodig van het eigen "ik".

Log uit