Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 11
De overeenkomst tussen taalgebruik en gecompliceerde doelbewuste handelingen is dat ze beide:
ANTWOORD:
geco÷rdineerd worden vanuit het gebied van Wernicke in de hersenen.
gecontroleerd worden door de gyrus angularis van de hersenen.
berusten op het vermogen om volgorde-regels te herkennen uit te voeren.
pre-adaptaties zijn voor het spraakvermogen.
HINT:
Goed. Volgens cognitief-psychologen is het vermogen om de volgorde van gebeurtenissen te herkennen, daar regels voor op te stellen en die na te volgen, te zien als een pre-adaptatie voor spraak. In die visie is spreken vergelijkbaar met een serie handelingen die in een bepaalde volgorde uitgevoerd moeten worden.

Log uit