Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 10
In experimenten waarbij men chimpansees gebarentaal leerde, waren de dieren in staat om:
1. objecten te beschrijven waarvan de naam niet in hun woordenschat voorkwam.
2. te verwijzen naar objecten buiten hun onmiddellijke omgeving.
ANTWOORD:
Beide uitspraken zijn onwaar.
Uitspraak 1 is waar en 2 in onwaar.
Uitspraak 1 is onwaar en 2 is waar.
Beide uitspraken zijn waar.
HINT:
Fout. Chimpansees zijn tot meer in staat dan je denkt. Het goede antwoord is d.

Log uit