Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.2

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 1
Welke van de volgende Homo-soorten was de eerste die het vuur beheerste en gebruikte?
ANTWOORD:
Homo sapiens
Homo habilis
Homo erectus
Homo neanderthalensis
HINT:
Fout. Vr Homo sapiens waren de mensen al in staat het vuur te gebruiken. Het goede antwoord is c.

Log uit