Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.1

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 9
Gedurende de eerste helft van het Mioceen waren mensapen dominanter dan apen, maar aan het eind van het Mioceen waren veel mensapen uitgestorven en domineerden de apen.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Dit was wel degelijk het geval. Waarschijnlijk waren apen vruchtbaarder dan mensapen en betere concurrenten om fruit.

Log uit