Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.1

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 3
Vosapen of makiís (Eng.: lemurs) worden alleen aangetroffen op Madagaskar, omdat op continentaal Afrika hun niches bezet werden door echte apen die later evolueerden.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Fout. Halfapen konden het continent van Afrika inderdaad niet meer koloniseren nadat Madagascar van Afrika was gescheiden en de echte apen daar vergelijkbare niches innamen.

Log uit