Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.1

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 16
Tussen de stenen werktuigen van Homo habilis (de Oldowaanse cultuur) en die van Homo erectus (de Acheuleaanse cultuur) zijn allerlei overgangsvormen te vinden, met name waar de verspreidingsgebieden van de twee soorten elkaar raakten.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Het is inderdaad opvallend dat de culturen van Homo habilis en Homo erectus zo lang (elk ongeveer een miljoen jaar) hetzelfde bleven en heel abrupt in elkaar overgingen.

Log uit