Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.1

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 13
Mensapen kunnen net als mensen op twee benen lopen, maar dit kost hen aanzienlijk meer energie omdat:
ANTWOORD:
ze andere spieren moeten gebruiken om de benen te bewegen.
ze op hun knokkels lopen.
het zwaartepunt van hun lichaam steeds van links naar rechts beweegt bij het lopen.
hun bekken minder breed is.
HINT:
Goed. Als een mensaap op twee benen loopt moet hij steeds het lichaam draaien naar het standbeen, waardoor het zwaartepunt zijwaarts verschuift. Een mensaap op twee benen heeft daardoor een waggelende loop, wat veel energie kost.

Log uit