Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 20.1

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 12
De eerste aapmensen verschilden in diverse opzichten van mensapen. Een belangrijk verschil was:
ANTWOORD:
hun groter hersenvolume.
hun grote hoektanden.
hun toegenomen lichaamsgrootte.
het lopen op twee benen.
HINT:
Fout. Feitelijk was het hersenvolume van Australopithecus afarensis nauwelijks groter dan dat van de chimpansee. Het goede antwoord is d.

Log uit