Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 9
De kiezen van zoogdieren worden tribosfenisch genoemd als ze drie kauwvlakken hebben.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Fout. De term tribosfenisch slaat op de aanwezigheid van drie knobbels in een driehoekspositie ten opzichte van elkaar. Zon kies kan zes kauwvlakken hebben.

Log uit