Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 8
Behalve het leggen van eieren hebben Monotremata (de eerste subklasse van de Mammalia) nog enkele kenmerken gemeen met reptielen. En daarvan is:
ANTWOORD:
de aanwezigheid van een cloaca (gezamenlijke opening van de darm en het urogenitaal stelsel).
de afwezigheid van tanden.
de grotendeels herbivore levenswijze.
afwezigheid van een os interclaviculare.
HINT:
Goed. Monotremata hebben net als de reptielen en de vogels een ruimte waarin zowel de darm, de nierbuis als de eileider uitkomen. In deze ruimte krijgen de eieren hun vorm.

Log uit