Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 6
Het os articulare en het os quadratum maakten bij de reptielen deel uit van de kaak, terwijl ze bij zoogdieren een functie kregen als middenoorbeentjes. De evolutie van deze beenderen is als volgt verlopen.
ANTWOORD:
Het articulare werd stapes (stijgbeugel) en het quadratum werd malleus (hamer).
Het articulare werd incus (aambeeld) en het quadratum werd stapes (stijgbeugel).
Het articulare werd malleus (hamer) en het quadratum werd incus (aambeeld).
Het articulare werd stapes (stijgbeugel) en het quadratum werd incus (aambeeld).
HINT:
Fout. De stijgbeugel (stapes) was al aanwezig in het middenoor van de reptielen en is niet afgeleid van één van de kaakbeenderen; de incus (aambeeld) is bovendien niet afgeleid van het articulare. Het goede antwoord is c.

Log uit