Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 5
Bij de eerste zoogdieren was er een sterke selectie op een goed ontwikkelde gehoorzin omdat:
ANTWOORD:
het gezichtsvermogen bij deze dieren slecht ontwikkeld was.
het de dieren in staat stelde met elkaar te communiceren via geluiden.
de dominantie van reptielen de zoogdieren dwong tot een nachtelijk bestaan.
herschikking van het kaakgewricht het mogelijk maakte dat de achterste kaakbeenderen een functie kregen bij het gehoor.
HINT:
Fout. Dit was niet de oorzaak van een betere gehoorzin, maar eerder een manier waarop dat tot stand kwam. Het goede antwoord is c.

Log uit