Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 4
Bij reptielen worden de tanden voortdurend vervangen om te bewerkstelligen dat het boven- en ondergebit steeds goed in elkaar passen.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Om het boven- en ondergebit goed op elkaar te laten aansluiten is het beter om de tanden zo weinig mogelijk te vervangen, zoals bij de zoogdieren, waar ze slechts eenmaal vervangen worden.

Log uit