Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 2
Therapsida en zoogdieren (Mammalia) zijn heterodont, dat wil zeggen dat de tanden niet allemaal aan elkaar gelijk zijn, zoals wel het geval is bij de reptielen. De functie van heterodontie is:
ANTWOORD:
dat het dier beter in staat is om een prooi vast te houden.
dat het dier in staat is om hele prooien door te slikken.
dat ademen mogelijk blijft ook als de mondholte geblokkeerd is door voedsel.
dat het voedsel gemakkelijker in kleine stukken verdeeld kan worden.
HINT:
Goed. Door de taakverdeling tussen tanden en kiezen werd het mogelijk om met de tanden het voedsel af te scheuren en met de kiezen in kleine stukken te vermalen, waardoor de verteerbaarheid toenam.

Log uit