Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 15
De radiatie van zoogdieren tijdens het Paleoceen werd gestimuleerd door:
ANTWOORD:
de vele verschillende klimaatomstandigheden, gevoegd bij de drift van de grote continenten.
de evolutionaire wapenwedloop tussen predatoren en hun prooien.
de aanpassingen in het skelet in verband met kruipen, rennen, graven, zwemmen, vliegen en klimmen.
de ijstijden.
HINT:
Goed. De differentiatie in klimaatomstandigheden en het uiteendrijven van de continenten leidde tot toegenomen isolatie van populaties, lokale aanpassingen en soortvorming.

Log uit