Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 11
De hersenen van de eerste zoogdieren waren drie- to viermaal zo groot als die van hun reptielen-voorgangers (Therapsida) omdat het gedrag van de zoogdieren ingewikkelder was dan dat van de reptielen.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Fout. Over het gedrag van de eerste zoogdieren is niets bekend. Het is aannemelijker dat de hersenen groter werden vanwege de versterkte reuk- en gehoorzin, wat samenhing met het nachtleven.

Log uit