Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 19

 

Cremers, DLJ

1-2-2001

VRAAG 10
Sommige onderzoekers betwijfelen of de klasse zoogdieren (Mammalia) beschouwd kan worden als een monofyletische groep. Welk argument pleit er voor om de Monotremata, Marsupialia en de Placentalia toch als een monofyletische groep te beschouwen?
ANTWOORD:
De schedels van de drie subklassen lijken erg op elkaar.
Alle vrouwelijke Mammalia hebben melkklieren (mammae).
De eerste zoogdieren met tribosfenische kiezen leefden tegelijk met de voorlopers van de Monotremata.
Alle zoogdieren vervangen hun tanden maar één keer in het leven.
HINT:
Fout. Het bezit van melkklieren definieert de klasse Mammalia, maar omdat er geen voorloper bekend is die ook melkklieren had is dit kenmerk geen argument voor de monofyletische opvatting. Het goede antwoord is a.

Log uit