Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.2

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 9
De meest populaire verklaring voor het uitsterven van de dinosauriërs is dat het veroorzaakt werd door klimaatveranderingen die volgden op de inslag van een grote meteoriet of een komeet. Welk argument is in strijd met deze theorie?
ANTWOORD:
Er is geen bewijs voor een meteorietinslag.
Een meteorietinslag kan niet de oorzaak zijn want dan zouden vogels en zoogdieren het ook niet overleefd hebben.
Het uitsterven van de dinosauriërs nam een veel langere periode in beslag dan verwacht op basis van één catastrofale gebeurtenis.
Een betere verklaring is een krachtige vulkaanuitbarsting.
HINT:
Fout. Vogels en zoogdieren waren wel degelijk beter bestand tegen de klimaatverandering die volgde op de inslag. Het goede antwoord is c.

Log uit