Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.2

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 7
Deze schedel behoort toe aan een uitgestorven groep dinosauriŽrs die aan het einde van het Krijt naar schatting wel 75% van de biomassa van terrestrische vertebraten vertegenwoordigde. Kenmerkend is de vorm van de bek die doet denken aan een eendensnavel en de enorme naar achteren toe uitgegroeide kamvormige structuur, gevormd door het os nasale en het os premaxillare. De naam van deze groep dieren is:
ANTWOORD:
Sauropoda (bijv. Brachiosaurus).
Theropoda (bijv. Thyrannosaurus).
Ceratopsida (bijv. Triceratops).
Hadrosauria (bijv. Corythosaurus).
HINT:
Fout. De Sauropoda zijn Saurischia, terwijl de hier afbeelde dinosauriŽr tot de Ornithischia behoort. Het goede antwoord is d.

Log uit