Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.2

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 3
Welk van de volgende vermogens is toe te schrijven aan endothermie?
ANTWOORD:
uithoudingsvermogen bij hardlopen
vermogen tot kortdurende grote inspanning
lopen op twee benen
toegenomen bestandheid tegen koude
HINT:
Fout. Het is eerder omgekeerd. Kouderesistentie is gemakkelijker te realiseren bij ectothermen omdat die bij lage temperaturen niet in de problemen komen met het handhaven van een constante lichaamstemperatuur. Het goede antwoord is a.

Log uit