Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.2

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 2
In welke van de volgende reptielengroepen moeten we de orde Therapsida, de voorlopers van de zoogdieren, plaatsen?
ANTWOORD:
reptielen zonder slaapvensters (Anapsida)
reptielen met één slaapvenster (Synapsida)
reptielen met twee slaapvensters (Diapsida)
reptielen met primair twee slaapvensters die later versmolten zijn tot één (Parapsida)
HINT:
Goed. De Therapsida, en daarmee ook de zoogdieren, behoren tot de evolutielijn met één slaapvenster.

Log uit