Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.2

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 15
De fossiele oervogel Archaeopterix is een echte vogel, maar heeft een aantal kenmerken die zijn sterke verwantschap met reptielen, met name dinosauriŽrs, aantonen. Welk van de volgende kenmerken van Archaeopteryx is niet te zien als een overeenkomst met de reptielen?
ANTWOORD:
de aanwezigheid van veren
de relatief lange staart
de aanwezigheid van tanden
klauwen aan de drie vingers
HINT:
Goed. Dit is inderdaad een kenmerk dat Archaeopteryx duidelijk onderscheidt van de reptielen.

Log uit