Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.2

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 10
Door cladisten wordt gezegd dat de orde Reptilia een parafyletische groep vormt. Dit is vanwege het feit dat:
ANTWOORD:
reptielen van meer dan één voorouder afstammen (vissen en amfibieën).
de vogels eigenlijk ook tot de reptielen gerekend moeten worden.
de meest soortenrijke groepen van de Reptilia uitgestorven zijn.
alle reptielen van één voorouder afstammen.
HINT:
Fout. Dit is niet waar en als het wel waar was zouden de reptielen een polyfyletische groep genoemd moeten worden, niet parafyletisch. Het goede antwoord is b.

Log uit