Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.1

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 7
Anura (kikkers en padden) en Urodela (salamanders) hebben handen met vier vingers. Dit kenmerk:
ANTWOORD:
laat zien dat ze goed aangepast waren aan het landleven.
is een indicatie dat ze nauw verwant zijn aan de reptielen.
hebben ze gemeenschappelijk met de primitieve (labyrinthodonte) amfibieŽn.
laat zien dat ze verschillen van de fossiele amfibieŽn uit het PalaeozoÔcum.
HINT:
Goed. De moderne amfibieŽn verschillen inderdaad op dit punt (en ander punten, zie blz. 415) van de fossiele amfibieŽn uit het PalaeozoÔcum (Labyrinthodontia) wat opgevat wordt als bewijs dat ze een aparte evolutielijn vertegenwoordigen.

Log uit