Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.1

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 5
Binnen de Amphibia zijn twee evolutielijnen te onderscheiden als je kijkt naar de bouw van de wervels. Welk van de volgende uitspraken beschrijft deze dichotome evolutie correct?
1. In de evolutielijn naar de Temnospondyla en de moderne amfibieŽn werd het intercentrum het belangrijkste onderdeel van het wervellichaam, terwijl het pleurocentrum verdween.
2. In de evolutielijn naar de Anthracosauria en de reptielen werd het pleurocentrum het belangrijkste onderdeel van het wervellichaam terwijl het intercentrum zich ontwikkelde tot tussenwervelschijf.
ANTWOORD:
Beide uitspraken zijn waar.
Uitspraak 1 is waar en 2 is onwaar.
Uitspraak 2 is waar en 1 is onwaar.
Beide uitspraken zijn onwaar.
HINT:
Fout. Beide uitspraken zijn waar, zoals te lezen is op bladzijde 412 en in Fig. 18-8. Het goede antwoord is a.

Log uit