Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 18.1

 

Cremers, DLJ

31-1-2001

VRAAG 10
Bij het amniotisch ei:
ANTWOORD:
werkt het amnion als respiratoir orgaan.
biedt de amnionholte een constant intern milieu voor het embryo.
biedt het amnion reservevoedsel aan het zich ontwikkelende embryo.
functioneert het amnion als een opslagplaats voor excretieproducten.
HINT:
Fout. Deze functie wordt uitgevoerd door de membranen van allanto´s en chorion. Het goede antwoord is b.

Log uit