Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 17.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 8
Welke groepen worden in deze fylogenie van de vissen vertegenwoordigd door de nummers 1 en 2?
ANTWOORD:
1 = lancetvisjes en 2 = forellen
1 = steuren en 2 = karpers
1 = prikken en 2 = coelocanthen
1 = Osteolepiformes en 2 = kabeljauwen
HINT:
Fout. Osteolepiformes zijn Sarcopterygii en kabeljauwen zijn Teleostei. Het goede antwoord is c.

Log uit